PR i Media relations

80 % konwersacji dotyczy innych ludzi i ich nawyków. Marki są jak ludzie i też mogą być ośrodkiem rozmów innych. Najważniejsze, aby mówiono o nich w pozytywnym kontekście.

W działanich PR kontaktujemy się z mediami elektronicznymi, informacyjnymi, prasą, aby dostarczyć im intersujących informacji na temat twojej firmy, produktów i usług. Takie dzialanie są bardziej efektywne od tradycyjnej reklamy.

W PR chodzi o rozszerzanie sieci kontaktów i podtrzymywanie istniejących relacji z partnerami w środowisku biznesowym. Mogą być nimi media, instytucje publiczne, pracownicy, fundacje i stowarzyszenia.