Corporate Identity

Corporate identity to wszystko, co składa się na publiczny wizerunek firm, którym odróznia sie od konkurencji. 

Jest to pogłębiona forma marki. Identyfikujemy z nią wnętrze firmy, jej serce, walory, misję, sposób postrzegania przez jej fundatorów.